Pobierz przewodnik

O deszczach wiemy wszystko!

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce. Obejrzyj film

Co zyskujesz?

Aktualne informacje o natężeniu deszczu

Pozwalają na odejście od przestarzałych i niewiarygodnych oszacowań natężeń deszczów miarodajnych

Wiarygodne szeregi opadowe

Stanowią rzetelną podstawę do projektowania oraz modelowania pracy systemu odwodnieniowego oraz systemu hydrologicznego miasta

Unowocześnienie warsztatu projektowania

W celu odciążenia i usprawnienia systemów kanalizacji deszczowej miast

Korzystaj z nowoczesnych metod na miarę XXI wieku


PANDa oferuje aktualne, precyzyjne i niepodważalne dane opadowe, dające przewagę nad starymi modelami, które nie odzwiercielają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych oraz mają tendencję do zaniżania wyników obliczeń.

Analiza historycznych danych o opadach staje się kluczowa jeśli:


  • Zarządzamy wodami opadowymi w skali miasta lub gminy
  • Projektujemy systemy odwodnieniowe
  • Zajmujemy się prognozowaniem zasięgu powodzi oraz innych zagrożeń hydrologicznych