Pobierz przewodnik

O deszczach wiemy wszystko!

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

Przycisk play
Obejrzyj film

Co zyskujesz?

Aktualne informacje o <br>natężeniu deszczu

Aktualne informacje o
natężeniu deszczu

Pozwalają na odejście od przestarzałych i
niewiarygodnych oszacowań natężeń deszczów
miarodajnych
Wiarygodne szeregi <br>opadowe

Wiarygodne szeregi
opadowe

Stanowią rzetelną podstawę do projektowania oraz
modelowania pracy systemu odwodnieniowego oraz
systemu hydrologicznego miasta
Unowocześnienie <br>warsztatu projektowania

Unowocześnienie
warsztatu projektowania

W celu odciążenia i usprawnienia systemów kanalizacji
deszczowej miast

Korzystaj z nowoczesnych metod na
miarę XXI wieku


PANDa oferuje aktualne, precyzyjne i niepodważalne dane opadowe, dające przewagę nad starymi modelami, które nie odzwiercielają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych oraz mają tendencję do zaniżania wyników obliczeń.

Analiza historycznych danych o opadach staje
się kluczowa jeśli:


  • Zarządzamy wodami opadowymi w skali miasta lub gminy
  • Projektujemy systemy odwodnieniowe
  • Zajmujemy się prognozowaniem zasięgu powodzi oraz innych zagrożeń hydrologicznych