Projekt PANDa

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to cyfrowa platforma zawierająca informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

Przycisk play
Zobacz Atlas PANDa w akcji

Zupełnie nowe podejście do przygotowania danych i ich dokładności


Profesjonalne zarządzanie systemami odwodnieniowymi w miastach i gminach wymaga aktualnych, precyzyjnych i niepodważalne danych opadowych. Dlatego stworzyliśmy kompleksowy atlas opadów zawierający precyzyjne dane z okresu 30 lat dla rozdzielczości przestrzennej 5 x 5 km.

Atlas PANDa dopasowany jest do potrzeb różnych klientów


Podstawą dla platformy PANDa są aktualne dane opadowe z trzech dekad, zarejestrowane z użyciem 100 deszczomierzy spełniających przyjęte w Polsce standardy pomiarowe. Posiadanie rzeczywistych danych opadowych umożliwia ocenę przyszłych zagrożeń oraz zaplanowanie działań prewencyjnych. PANDa to także narzędzie niezbędne do nowoczesnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi, dostępne 24/7.

imgw

Numer projektu:

POIR.01.01.01-00-1428/15

 

Wartość projektu:

4 996 744,34 zł

 

Wielkość dofinansowania:

3 303 523,40 zł

Dofinansowanie i współpraca


Projekt PANDa prowadzimy we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym (IMGW-PIB), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w Poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.